Neem contact op

+31 (0)36 523 11 10   

info@wilcokoelinterieur.nl

Like ons op Facebook

Materialen

Om uw meubel te maken, werken wij in onze meubelmakerij met alle denkbare materialen zoals massief hout, fineer, plaatmaterialen en HPL. Bovendien werken wij ook met RVS, aluminium, staal en graniet. De materialen zijn allemaal te bezichtigen in onze toonzaal.

 

Het woord hout is een verzamelbegrip. Hieronder moet worden verstaan een groep materialen met de meest uiteenlopende toepassingsmogelijkheden. De botanische afkomst, de bodem- en klimaatsinvloeden en de organische opbouw in het algemeen maken dat hout zulke uiteenlopende eigenschappen heeft. Kennis van de eigenschappen en kenmerken van hout, de goede zowel als de minder goede, hebben wij voor tal van doeleinden nodig. Deze kennis vormt een belangrijk hulpmiddel voor verantwoord houtgebruik. Iedere houttoepassing stelt zijn eigen eisen aan de eigenschappen van het hout. Samenvattend kan men stellen dat het steeds zaak is hout zodanig toe te passen dat de gunstige eigenschappen zoveel mogelijk tot hun recht komen en de minder gunstige zo weinig mogelijk hinder veroorzaken.

 

Nerf: Met het begrip nerf geeft men aan of het hout is opgebouwd uit grote of kleine elementen. Zeer belangrijk is hierbij de diameter van de vaten. Ook de hoogte en de breedte van de stralen, de doorsnede van de vezels en de groeiring breedte spelen een rol bij de aard van de nerf. We onderscheiden een fijne, matige fijne, matig grove en een grove nerf. In de praktijk hoort men nogal eens de onjuiste uitdrukking ‘fijndradig’ terwijl men dan bedoelt: fijn van nerf.

 

Kleur: De natuurlijke kleur van het hout van een bepaalde boomsoort kan veranderlijk zijn, niet alleen tussen bomen van eenzelfde soort onderling, maar zelfs binnen één stam. De kleur van het hout kan na het kappen van de boom en ook na de verwerking van het hout veranderen. Hierbij speelt onder meer het verlies aan vocht een rol. Er zijn houtsoorten waarbij zich onder invloed van licht grote veranderingen in kleur voordoen. Bij wengé gaat de oranjegeel tint over in chocoladebruin met (soms) een violette gloed. Behalve licht heeft ook lucht (zuurstof) invloed op de kleur. In het algemeen worden donkere houtsoorten na verloop van tijd lichter en lichte houtsoorten donkerder.